Seniors 1: saison 2023 / 2024

Photo BD@RCC 2024  


   Seniors 2: saison 2023 / 2024

Photo BD@RCC 2024  


   Féminines: saison 2023 / 2024

Photo YF@ RCC 2024  


   Rugby Loisir: Vieux Crampons Cestadais, saison 2023 / 2024

Photo YF@ RCC 2024  


   Rugby Loisir: Génération R5, saison 2023 / 2024 Photo GR5@ RCC 2023